Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteet (rekisteriselosteet)

Tietosuojaseloste (ent. rekisteri- ja tietojärjestelmäseloste) on samalla rekisteriseloste ja henkilötietolain edellyttämä informointiasiakirja. Rekisterinomistajaa tai muuta vastuuhenkilöä pyydetään kertomaan tarvittavat tiedot rekisterin verkkosivuilla.

TreduNet Oy:n tietosuojaselosteet

Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin.

Tietojen tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta on säädetty EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016/679). TreduNet Oy:n käytössään olevat asiakas- ja kumppanuustietoja sisältävien henkilörekisterien tietosuojaselosteet ovat alla.

Asiakasrekisteri
Sahkopostilista
Sopimusrekisteri
Laskutusrekisteri

Call Now Button