Palvelut

tredunet palvelut

Työasematuki, Työasemahallinta ja asennuspalvelut

Tarjoamme käyttäjätukea puhelimitse, sähköpostilla ja etätukityökaluja käyttäen sekä lähitukea paikan päällä. Asiantuntevat ja ystävälliset tukihenkilömme auttavat loppukäyttäjiä ongelmatilanteissa "selkeästi ymmärrettävällä kielellä". Näin mikään asia ei jää epäselväksi tai selvittämättä.

Työasemien vakiointi mahdollistaa paremman hallittavuuden, kustannustehokkuuden, sekä selkeyttää mm. käyttöoikeuslisenssiasioita ja budjetointia. Yrityksellä on selkeä kuva yrityksen työasemakannasta, jolloin toiminta on helpompaa ja selkeämpää.

Toteutamme työasema-, laite-, verkko- ja ohjelmistoasennukset sekä vikaselvitykset.

 

Palvelintuki, hallinta ja asennuspalvelu

Hoidamme asiakaan tiloissa olevien palvelimien valvonnan, tietoturvapäivitykset, varmistukset, sekä tarvittavat päivittäiset muutokset palvelimille (tunnukset, asetusmuutokset, jne.).

Tarjoamme mm. seuraavia palveluita (Windows ja Linux OS):

 • www- ja sähköpostipalvelimet
 • Tiedosto- ja tietokantapalvelimet
 • Windows AD-toimialuepalvelu suunnittelu, toteutus, sekä migraatiot
 • Palvelin virtualisointi
 • Palvelin migraatiot
 • Huollot, korjaukset ja vianselvitykset
 • Konesalipalvelut

Tarjoamme myös konesalipalveluita valitsemiemme laadukkaiden palveluntarjoajien tiloissa. Autamme asiakasta nykyisen IT-ympäristön palvelujen kartoituksessa ja niiden siirrossa konesaleihin (Cloud Computing). Konesalipalvelut voivat tarjota järkevän vaihtoehdon palveluiden hankintaan monessakin tapauksessa, mm. mietittäessä, onko yritys tarpeeksi suuri ylläpitämään omia palvelimia, mutta kuitenkin tarvitaan laadukkaita palveluita (mm. MS Exchange postipalvelu)

 

Tietoliikenneyhteydet, aktiivilaitteet ja tietoturva

Tarjoamme verkkojärjestelmien kartoitus-, arviointi-, suunnittelu- ja toteutuspalveluja. Hoidamme myös asiakkaidemme palomuuri & aktiivilaiteiden seurannan ja tuen. Käytämme vain laadukkaita toimittajia

verkon aktiivilaitteissa, mm. Cisco ja HP.

Toteutamme mm:

 • Palomuuri ja VPN etäyhteysratkaisut
 • Verkon aktiivilaite asennukset.
 • Varmistusjärjestelmät (Laiteet ja ohjelmistot).
 • WLAN verkot
 • Virusturvaratkaisut
 • Operaattorin vaihtopalvelut

Kustannustehokkaita, toimivia ja järkeviä ratkaisuja voidaan toteuttaa kartoittamalla asiakkaan omat tarpeet ja kilpailuttamalla/vertailemalla eri palveluntuottajia.

 

Laitteistojen myynti ja rahoitus

Toimitamme lähes kaikkien laitevalmistajien laitteita. Järjestämme tarvittessa myös edullisen rahoituksen, jolloin investointien kustannukset jaksottuvat tasaisesti laitteiston elinkaaren ajalle.

Call Now Button